SỰ KIỆN GIẢM GIÁ!!
Sea-Dweller

3 Mẫu đồng hồ Sea-Dweller

Bộ sưu tập Sea-Dweller là thành quả của sự hợp tác giữa Rolex và các chuyên gia lặn qua nhiều thập kỷ. Và dĩ nhiễn nó là những chiếc đồng hồ lặn với khả năng chống nước hàng đầu thế giới. Con số đã được minh chứng, với chiếc Sea-Dweller chống nước đến độ sâu hơn 1200m và chiếc Rolex Deepsea là 3900m.

Xem thêm