SỰ KIỆN GIẢM GIÁ!!
Oyster Perpetual

30 Mẫu đồng hồ Oyster Perpetual

Oyster Perpetual là bộ sưu tập nền tảng của thương hiệu Rolex. Nếu tinh ý bạn sẽ thấy cụm từ “Oyster Perpetual” được sử dụng trong một số mô hình Rolex khác, như Oyster Perpetual Submariner hoặc Oyster Perpetual Cosmograph Daytona. Trên thực tế, hầu như mọi chiếc đồng hồ Rolex được sản xuất ngày nay đều là một phần của bộ sưu tập Oyster. Tuy nhiên, bản thân Oyster Perpetual là mô hình đơn giản nhất được cung cấp bởi thương hiệu ngày nay và đã đóng vai trò là nền móng xây dựng cho các mô hình khác, như Submariner và Daytona.

Xem thêm