SỰ KIỆN GIẢM GIÁ!!

2 Mẫu đồng hồ Milgauss

Bộ sưu tập Milgauss là một mẫu đồng hồ đeo tay được giới thiệu bởi Rolex năm 1956 với số model 6541. Chiếc Milgauss được thiết kế như một chiếc đồng hồ không từ tính, phù hợp đối với những người làm việc trong các nhà máy điện, cơ sở y tế và phòng thí nghiệm nghiên cứu (như CERN tại Geneva), những nơi mà trường điện từ có thể làm chiếc đồng hồ cơ chạy sai lệch. Mô hình hiện tại (sau năm 2007) Milgauss được trang bị một sợi tóc không hợp kim và một chuyển động được bọc bởi một lá chắn từ. Tên Milgauss có nguồn gốc từ tiếng Latin: mille có nghĩa là một ngàn và gauss là đơn vị của một từ trường. Mô hình này được đặt tên như vậy bởi vì nó có thể chịu được một từ trường 1.000 gauss.

Xem thêm