SỰ KIỆN GIẢM GIÁ!!
Grand Complications

38 Mẫu đồng hồ Grand Complications

Bộ sưu tâm Grand Complications là một bài kiểm tra tối cao về kỹ năng và chuyên môn dành cho những người thợ đồng hồ tài năng của Patek Philippe. Trong lịch sử gần 2 thế kỷ của thương hiệu, Patek đã làm việc không mệt mỏi để tạo ra những chiếc đồng hồ phức tạp nhất thế giới. Khi làm như vậy, họ đã bảo đảm hơn 120 bằng sáng chế đem đến độ chính xác, độ tin cậy và hiệu quả cho toàn bộ tính năng của chiếc đồng hồ.

Xem thêm