SỰ KIỆN GIẢM GIÁ!!

51 Mẫu đồng hồ Complications

Bộ sưu tập Complications của Patek Philippe thực sự là tác phẩm nghệ thuật , nó đã vượt qua giới hạn của những chiếc đồng hồ cơ được lắp ráp thủ công hoàn toàn. Ngoài việc hiển thị thời gian và ngày đơn giản, giờ đây bộ sưu tập Complications mang đến các tính năng hữu ích trong các tình huống hằng ngày như: lịch hằng năm, múi giờ kép, hiển thị giờ thế giới,...

Xem thêm